genel muhasebe dersi için önemli notlar

Genel muhasebe dersi için önemli notlar

 

*işletme müşterisi günay ticaretten alacagına karşılık bir bono aldıgında:alacak senetleri hs(cüzdan)borçlu,alıcılar hs(günay tic)alacaklı olur.

*kısmen peşin mal satışı:kasa ve alıcılar hs borçlu,yurt.içi satş ve hesaplanan kdv hs alacaklı olur.

*işletme satıcıya mal alımındanolan borcuna akrşılık aynı degerde bir senedi ciro ettiginde:satıcılar hs borçlu,alacak sent hs(cüzdan)alacaklı olur.

*kredili alınan bir malın iadesi:satıcılar hs borçlu,tic. Mallar hs ve indirilecek kdv hs alacaklı olur.

*müşteri borcunu bankadaki ticari mevduat hs yatırması:bankalar hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.
 

*çek ticari mevduat haesabına geçirilmek üzere bankaya ciro edilir:bankalar hs borçlu,alınan çekler hs alacaklı olur.

*senetsiz ticari borcuna karşılık bir banka nezdindeki ticari mevduat hesabı üzerine düzenlendigi çek:satıcılar hs borçlu ver. Çekler ve ödeme emr.hs alacaklı olr

*senetsiz ticari borcun cüzdandaki çekin ciro edilerek ödenmesi:satıcılar hs borçlu,alınan çekler hs alacaklı olur.

*senetsiz ticari borcuna karşılık ticari mevduatının bulunduğu bankadan havale çıkarıldıgında :satıcılar hs borçlu,bankalar hs alacaklı olur.

*işletme toplam 100 milyon nominal değerli hisse senetlerini 120 milyona satın aldığında:hisse senetleri hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*senedin tahsili için bankaya verilmesi:alacak sent.hs(tahsildeki)borçlu,alacak sent hs(cüzdandaki)alacaklı olur.

*kredili peşin mal satışı:kasa ve alıcılar hs borçlu,yurt içi sat hs ve hes kdv hs alacaklı olur.

*işletme varolan alacagına karşılık 2ay vadeli 200 liralık bir bono almıştır:satış iskontoları hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.

*işletme daha önce kredili olarak mal sattıgı müşterisine 100 tl iskonto yaptıktan sonra cari hesaptan düşmüştür.satış iskontosu hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.

*gonca işletmesinden police almiştır:alacak set hs borçlu,alıcılar hs alcaklı olur.

*işletme binanın çatısı yaptırmış 1 milyar kdv +6 milyar tl çek ciro etmiştir:binalar ve ind. Kdv hs borçlu,alınan çekler hs alacaklı olur.

*hisse senedinden elde edilen kar payı:iştiraklerden temerr.hs alacagına yapr

*tahviller üzerinde yer alan tahsil edilebilir duruma gelmiş faiz kuponları diğer hazır degerler hs bına kayıt edilir.

*a işletmesi sattıgı malı müşteriye taşıyan gülhan nakliyata 2000+200 kdv lira taşıma ücreti öder:paz.sat.ve dağ.giderleri hs ve ind.kdv hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*işletme daha önce tamamını kredili olarak sattıgı 500+50kdv liralık mal müşteri tarafından iade edilmiştir:satıştan iadeler hs ve ind.kdv hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.

*daha önce tamamı veresiye satılan 2000 liralık için %3 iskonto yapılmıştır.satış iskontoları hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.

*smm=(d.başı mevcut+alış)-d.sonu mevcut

*x işletmesi dönem sonunda mal hesabının borç kalanı d.başı mevcut+alış 3000 tl d.sonu mevcut ise 1400 tl olarak bulunmuştur.kayıt:stmm hs borçlu,tic.mallar hs alacaklı o

*devamlı envanter yöntemi 3 temel hesap üzerina kurulur:ticari mallar-stmm hs-yurt içi satışlar hs

*devamlı envanter yönteminde ticari mallar hs yardımcı defteri olarak stok kartları düzenlenir.

*işletme tamamı peşin olarak 2000+200kdv liralık mal almıştır:tic.mallar hs ve ind. Kdv hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*x işletmesi satın aldıgı malın nakledilmesi için murat nakliyata 400+40lira ödemiştir.devamlı envanter yöntemine göre:tic mallar hs ve ind kdv hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*x işletmesi daha önce kredili olarak aldığı 500 tl lik mal için satıcıdan iskonto talep etmiş ve talep kabul edilmiştir.iskonto oranı %10 dur:satıcılar hs borçlu,tic mallar hs alacaklı olur.

*işletme 10 haz 1998 tarihinde tamamı kredili olmak kaydıyla 100 tl mal satmıştır:alıcılar hs borçlu,yurt içi sat. Hs alacaklı olur.

*ind.kdv hs aktif-hesp.kdv pasif-yurt içi satş.hs pasif-satışiadesi hs aktif-satış iskontoları hs aktif-paz.satş.dağ.gid.hs aktif

*işletme yarısı peşin yarısı kredili 100+10kdv liralık mal almıştır:ticari mallar hs ve ind kdv. Hs borçlu, kasa ve satıcıla hs alacaklı olur.

*giderler:nakliye-komisyon-sigorta-depolama-gümrük

*x işletmesi daha önce aldıgı kredili 1000+100 kdv liralık malı öeneğe uygun olmaması nedeniyle iade etmiştir:satıcılar hs borçlu,tic.mallar hs ve ind kdv hs alacaklı olur.

*daha önce kredili olarak alınan 3000 liralık mal için %10 iskonto yapılmıştır.satıcılar hs borçlu,tic. Mallar hs alacaklı olur.

*satışlar mal mevcudunu azalttıgından alacak tarafa yazılr

*x işletmesi y işletmesine 700+70 kdv lira fatura bedelinin 470tl sini peşin gerisi için borçlu kalmıştır:kasa hs ve alıcılar hs borçlu,yut içi satş.hs ve hes.kdv hs alacaklı olur.

*devamlı envanter yönteminde satışları 2 madde halinde inceleriz.
1)satılan mal karşılıgında elde edilen satış hasılatı
2)satılan malın maliyetine ilişkin kayıt

*x işletmesi 200+20 kdv liralık 1 adet a malını peşin olarak satmıştır.a malının adedi 150 tl maliyetlidir.
1)kasa hs borçlu,yurt içi satş.hs ve hes.kdv alacaklı olur.
2)stmm hs borçlu,tic.mallar hs alacaklı olur.

*x işletmesi sattığı malların müşterinin iş yerine ulaşması için nakliyeciye 200+20kdv ödemiştir.(devamlı env göre).satş.dağ.gid.hs ve ind.kdv hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*b işletmesi daha önceden kredili olarak sattığı 100+10kdv liralık malı iade almıştır.bu malın maliyeti:80 tl dir.
1)sat. İade. Hs ve hes kdv hs borçlu,alıcılar hs alacaklı olur.
2)tic mallar hs borçlu,statmm hs alacaklı olur.

*işletme alıcıya olan 100 tl borcunu ödemeştir.satıcılar hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.

*işletme x ticarete 20000+2000kdv liralık mal satmış,karşılığında aynı tutarda cek almıştır:alınan çekler hs borçlu,yurt içi satş hs ve hes. Kdv hs alacaklı olr

*y işletmesi 30000+3000kdv liralık mal almış ,bu işlem karşılığında daha önce aldıgı 22000 tl lik çeki ciro etmiştir.geriye kalanı ise peşin olarak ödemiştir:tic mallar hs ve ind. Kdv hs borçlu,kasa hs ve alınan çekler hs alacaklı olur.

*çek verilince bankalar hs çek tutarı kadar alacaklandırılır.çek verilince:çek bedeli lehtarı tarafından tahsil edilinceye kadar verln çek ve ödeme emr hs da izlenir.

*işletme çek düzenleyerek mal almıştır.çek verildiğinde hs alacaklandırılır.tic. Mallar .hs borçlu,verilen çek ve ödeme emirleri hs alacaklı olur.

*verilen çek bankadan tahsil edildiğinde:verilen çekler ve ödeme emirleri hs borçlu,bankalar hs alacaklı olur.çek bedeli mevduat hs üzerinde ödendiğinde hesap borçlandırılır.
*x işletmesi kredili olarak 200+20kdv liralık mal satmıştır:alıcılar hs borçlu,yurt içi satışlar ve hesaplanan kdv hs alacaklandırılır.

*işletme senetli olarak 200 tl lik mal satmıştır.alacak senetleri hs borçlu,yurt içi satışlar hs alacaklı olur.

*işletme 400 tl lik alacağına karşılık bono almıştır.alacak senetleri hs(cüzdan)
borçlu,alacılar hs alacklı olur

*işletme 100 tl lik senedini tahsil ettirmiştir.kasa hs borçlu,alacak senetleri hs alacaklı olur.

*1000 liralık alacak senedi tahsili edilmek üzere bankaya verilmiştir.alacak senetleri hs(tahsildeki)borçlu,alacak senetleri hs(cüzdandaki)alacaklı olur.

*a işletmesi tahsile vermiş olduğu 1000 liralık alacak senetlerini tahsil etmiş,içinden 50000 lira komisyon kesildikten sonra kalan miktar bankaya yatırılmıştır.bankalar hs ve genel yönt.gid.hs borçlu,alacak sent. Hs(tahsildeki)alacaklı olur.

*işletme vadesinde ödenmeyen 1000 liralık senedi protosto ettirmiştir.protosto masrafı 70000 tl dir.alacak sent. Hs borçlu,alacak sent. Hs(cüzdan) ve kasa hs alacaklı olur.

*işletme vadesine elli gün kalan 8000 tl nominal bedelli senedi bankaya kırdırmış,1000 lira kesildikten sonra (komisyon olarak)kalan kısım tahsil edilmiştir.kasa hs ve genel yönetim gid. Hs borçlu,alacak senetleri hs(cüzdan)alacaklı olur.

*işletme satıcıya olan 500 tl lik borcuna karşılık aynı degerde senet ciro etmiştir.satıcılar hs borçlu,alacak sent. Hs(cüzdan)alacaklı olur.

*senet yenilenmesi:alacak sent. Hs(cüzdandaki)borçlu,alacak sent hs(cüzdandaki) ve faiz gelirleri hs alacaklı olur.

*a işletmesi kiraladığı iş yeri için depozito ve teminat olarak 5000 lira ödemiştir.verilen depozito ve teminatlar hs borçlu,kasa hs alacaklı olur.daha sonra depozito geri alınırsa tam tersi olur.
 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !